برای برنامه ریزی و سفارش گذاری مواد اولیه یکی از مهمترین موارد که باید مدنظر قرار گیرد لیست مواد تشکیل دهنده کالا  است. در این لیست به جزئ میزان مصرف مواد ، واحد سنجش کالا، و مشخصات فنی کالا قید شده است. فایل برنامه ریزی مواد اولیه شامل کلیه اقلام مشترک و غیر مشترک تشکیل دهنده محصولات است که براساس تیراژ تولیدشان در انتها جمع می گردد.

همواره سعی کنید نام و اطلاعات مواد اولیه را با اطلاعات انبار و خرید یکسان نمایید تا از برنامه ریزی روی کالاهای مشابه جلوگیری گردد و همچنین براساس کد منحصر بفردی که بین واحد های سامانی مشترک است استفاده نمایید.

 

منبع : مدیریت انبار و اصول انبارداری مدرن |برنامه ریزی مواد اولیه قسمت اول(BOM و یا لیست مواد تشکیل دهنده محصول نهایی)
برچسب ها : مواد ,برنامه ,اولیه ,ریزی ,مشترک ,دهنده ,برنامه ریزی ,مواد اولیه ,تشکیل دهنده ,ریزی مواد ,لیست مواد ,مواد تشکیل دهنده